HJEM  ¦   GRATIS INSTALLASJON   ¦   PRODUKTER   ¦   KONTAKT INFO

Siste »

Gratis applikasjon for opprettelse og endring av HSQLDB databaser

Info »

tom@fladsrud.com
+47 41 52 84 94

Foxy PRO - Program for administrasjon av rev og mink på din pelsfarm »
Gi gjerne en donasjon »

Dersom du syntes programmet er nyttig og du ønsker å gi en donasjon, så gjør gjerne det.

Før du starter »

Det kan være lurt å skrive ut denne siden før du startet slik at du har et dokument å se etter under installasjon av Foxy

Du ha Java JRE 1.5 eller høyere installert på din maskin for at programmet skal fungere. Last ned Java JRE ved å trykke her: Java JRE (Trykk "lagre" hvis du får spørsmål om du skal lagre eller åpne)

Når Java JRE filen er ferdig nedlastet, må du installere JRE ved å trykke på den nedlastede filen "jre-1_5_0-windows-i586" og følge de instrukser som blir gitt. (Aksepter betingelser og trykk på neste knappen hele tiden)

NB! Før du går videre Java JRE være ferdig installert.

Laste ned Foxy - programmet for revfarmere »

Legg alle filer du laster ned i samme mappe. (F.eks legg alle i en mappe kalt "Foxy" på skrivebordet).

Hvis du får spørsmål om du vil lagre eller åpne filen når du skal laste ned filen under, velg at du skal lagre.

Trykk her Foxy installasjonsfil for å laste ned installasjons filen. NB! Disse to filene SKAL ligge i samme mappe.

Trykk her "InstallerFoxy1.jar" for å laste ned utpakkingsfilen.

Slik installerer du Foxy »

Dobbeltklikk på den nedlastede filen "InstallerFoxy1". Denne starter utpakking av filer. Det kommer opp en boks som sier hva du skal gjøre videre.

Hvis boksen ikke dukket opp, så sier den følgende(i kortversjon): Gå til mappen FoxyInstall som ligger i mappen hvor du lastet ned filene. Trykk på filen som heter Install. Installasjons av Foxy starter da opp. Følg de instruksene som blir gitt.

Problemer med installasjon? »

Det skjer ikke noe når jeg trykker på "Install" filen:
Har du lastet ned JRE 1.4 eller nyere og installert denne på rett måte?

Sjekk dette ved å gå til Start->Kjør og skriv inn "cmd" (uten anførselstegn, altså du skriver: cmd) og trykk på Ok knappen. Det kommer da frem et dos vindu. Skriv her inn "java -version" (uten anførselstegn) og trykk på Enter tasten. Hvis du får beskjed om at kommandoen ikke finnes, er det et tegn på at JRE ikke er installert. NB! versjonsnummer som kommer frem skal være 1.4 eller høyere. Hvis disse kriteriene ikke oppfylles, installer Java JRE 1.4 eller høyere.

Kontakt informasjon »

E-post: tom@fladsrud.com
Tlf: +47 41 52 84 94

Nyhet »

Foxy er en applikasjon for pelsfarmere med mulighet for utskrift, lagring, enkel innlegging av valper, rapporter m.m.

Fladsrud Solutions - solutions.fladsrud.com © 2005 • Privacy Policy • Terms Of Use